DrayTek Vigor2952

8,150,000 

DrayTek Vigor2952

Dual-WAN High-Performance Firewall VPN Router

  • WAN 1: Combo quang + điện 100/1000Mbps
  • WAN 2: 10/100/1000Mbps, RJ45
  • WAN 3: 1 x USB 3.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem
  • WAN 4: 1 x USB 2.0 hỗ trợ 3.5G/4G modem
  • LAN: 4 x 10/100/1000Mbps;
  • Hỗ trợ chia 8 lớp mạng khác nhau (801.2q vlan tag) giúp tăng bảo mật và khả năng quản lý hệ thống
  • NAT Session: 60.000
  • NAT Throughput: 900Mbps
Mã: DrayTek Vigor2952 Danh mục: