🟢Sản phẩm Máy bán hàng Cảm Ứng GPOS chính thức có mặt tại Quynh Nhu Solutions🎉

1

Model: QT66-i5
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ:Đài loan
Intel® CoreTM i5-5300U 3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz
SSD 128GB; 4GB DDR3 1600MHz
15 inch, Cảm ứng điện dung
PS/2,VGA, RS-232, USB; XGA (1024×768)
Tương thích: Win 7, Win 10, Win 11
Tương thích:CUKCUK, Kiotviet, POS365, POSAPP, Sapo…

𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦,

Zalo

𝑇𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚: 𝐶𝑈𝐾𝐶𝑈𝐾, 𝐾𝑖𝑜𝑡𝑣𝑖𝑒𝑡, 𝑃𝑂𝑆365, 𝑃𝑂𝑆𝐴𝑃𝑃, 𝑆𝑎𝑝𝑜…

Zalo

L𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑏𝑎́𝑛 𝑙𝑒̉, 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖̣ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑎́𝑦, 𝑐𝑢̛̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔…

Zalo

𝑸𝒖𝒚́ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒙𝒊𝒏 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆:

0274 3 696 611 – 0969 499 688

𝑪𝒕𝒚 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝑷𝒉𝒂́𝒑 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝑸𝒖𝒚̀𝒏𝒉 𝑵𝒉𝒖̛

https://giaiphapquynhnhu.com

info@giaiphapquynhnhu.com

https://www.facebook.com/SolutionsQuynhNhu

https://zalo.me/1940042188233483281

#GiaiPhapQuynhNhu#Gpos#maybanhangcamung

Trả lời